Centrum pro databázi složení potravin | Databáze složení potravin ČR, verze 6.16

Nacházíte se zde: Úvodní stránka » Výpočet výživové hodnoty potravin

Výpočet výživové hodnoty potravin

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům zavádí pravidla pro určování výživových údajů, které mají být uváděny povinně nebo mohou být uvedeny dobrovolně na obalech potravin.  Přípustné odchylky pro účely označování výživové hodnoty zohledňují přirozené odchylky a rozdíly vzniklé při výrobě a během skladování.

Výpočet výživových hodnot je povolen legislativou jako alternativa k chemické analýze potravin. Podrobný návod pro výpočet výživových hodnot není v nařízení uveden.

Odborníci z Evropské organizace pro informační zdroje o potravinách (European Food Information Resource Association – EuroFIR AISBL)  analyzovali metody výpočtu výživových hodnot, které jsou používány v evropských národních databázích složení potravin. Na základě zjištěných poznatků a odborných konzultací byla připravena příručka pro provozovatele potravinářských podniků, která podrobně popisuje postup výpočtu. Součástí příručky jsou i praktické ukázky výpočtu.

Výsledky výpočtů je vždy nutné považovat za přibližnou výživovou hodnotu. Každý provozovatel potravinářského podniku musí sám posoudit, zda výpočet výživové hodnoty je pro jeho účely vhodný při naplňování požadavků nařízení pro uvádění výživových údajů.

S ohledem na omezení, která metoda výpočtu má, je pro získání výživových údajů doporučeno, pokud je to možné, vždy upřednostnit chemickou analýzu potraviny v akreditované laboratoři.

Příručka EuroFIR:  Výpočet výživové hodnoty potravin

Praktická ukázka výpočtu