Centrum pro databázi složení potravin | Databáze složení potravin ČR, verze 6.16

Nacházíte se zde: Úvodní stránka » EuroFIR » LanguaL

LanguaL

Systém pro popis potravin LanguaLTM („Langua aLlimentaria“) neboli „jazyk potravin“ je nástroj pro popis, vyhledávání a nalezení dat o potravinách napříč databázovými systémy. Jeho využití pro popis potravin je pro databázová centra sdružená v rámci EuroFIR povinné.

Hlavním jazykem systému je angličtina, existují překlady i do jiných jazyků (němčiny, francouzštiny, dánštiny, italštiny, španělštiny, portugalštiny a maďarštiny). České Centrum zajistilo překlad tezauru do češtiny.

Každá potravina je popsána sadou standardizovaných termínů (deskriptorů) na základě zvolených hledisek zahrnujících skupinu potravin, původ, fyzikální vlastnosti, zpracování, balení, dietetické hledisko a ostatní charakteristiky. Každé hledisko je systému pojmenováno jako „faseta“, v rámci které se pro podrobný popis potraviny používají standardizované termíny (deskriptory), které jsou utříděny do hierarchicky koncipovaného rejstříku termínů tzv. tezauru LanguaLTM. Pro účely systému bylo zvoleno 14 hlavních aspektů – tj. faset, které charakterizují potravinu jako celek (fasety A-E), způsob zpracování (F-J), balení (K-N), spotřebitelské hledisko (P) a dodatečné charakteristiky (Z).

Deskriptorům je přiřazen jedinečný alfanumerický kód ve tvaru písmeno (kód fasety) a 4 číslice (např. AXXXX). Tento kód je shodný i pro cizojazyčné ekvivalenty anglických termínů. Tezaurus a dokumentace k systému je přístupná na internetu na adrese www.langual.org. Pro indexaci potravin byl vyvinut speciální software LanguaLTM Food Product Indexer (FPI).

Indexace potravin systémem LanguaLTM je zajištěna pro každou potravinu zařazenou do české databáze složení potravin.

Přiřazené deskriptory jsou v rámci on-line databáze zabudovány do vyhledávání potravin přímo z hlavičky záznamu potraviny nebo v pokročilém vyhledávání

Tezaurus LanguaLTM - nástroj pro popis potravin v databázových systémech  (plný text publikován se souhlasem redakce časopisu Výživa a potraviny)