Centrum pro databázi složení potravin | Databáze složení potravin ČR, verze 6.16

Nacházíte se zde: Úvodní stránka » EuroFIR

EuroFIR

EuroFIR AISBL (Association Internationale Sans But Lucratif) je mezinárodní nezisková organizace na bázi členství kompilačních center (tj. institucí zabývajících se sběrem a dokumentací dat o složení potravin a správou databází složení potravin), uživatelů databází a dalších zainteresovaných subjektů (tzv. stakeholder). EuroFIR AISBL (www.eurofir.eu) pokračuje v aktivitách úspěšného projektu EuroFIR financovaného EU a jehož záměrem bylo standardizovat proces sběru a dokumentace dat, vytvořit nástroje pro transfer dat a vybudování sítě databázi složení potravin v Evropě.

Hlavním cílem organizace EuroFIR AISBL je vývoj, management, publikování a využívání dat o složení potravin a podpora mezinárodní spolupráce, harmonizace zajištění kvality dat, zajištění vyhledatelnosti dat, standardizace zpracování dat, zpřístupňování dat a vzdělávání pro všechny uživatele dat.

V současné době je do činnosti organizace zapojeno ca 50 subjektů (univerzit, výzkumných institucí, podniků malé a střední velikosti) z Evropy, Ameriky a Austrálie. Spolupráci s EuroFIR AISBL zajišťuje Ústav zemědělské ekonomiky a informací. V r. 2010-2011 byla spolupráce realizována v režimu přidruženého členství. Od r. 2012 je ÚZEI plným členem EuroFIR AISBL. 

Jedním z hlavních výstupů projektu EuroFIR je standardizace postupu pro zpracování dat o složení potravin. Byl zaveden tzv. systém úplné dokumentace hodnot. S využitím jednotně strukturovaných databází, jednotné metodiky využívání speciálních tezaurů pro popis hodnot a informačních zdrojů a jednotného popisu potravin pomocí tezauru LanguaLTM byly dokumentovány národní databáze složení potravin ve státech spolupracujících v rámci EuroFIR.