Centrum pro databázi složení potravin | Databáze složení potravin ČR, verze 6.16

Nacházíte se zde: Úvodní stránka » Dokumentace k databázi » Zpracování dat

Zpracování dat

Pro zpracování dat je použita standardizovaná metodika vyvinutá EuroFIR, která je povinná pro všechna kompilační centra sdružená v síti EuroFIR. Je dodržena povinná struktura databáze z hlediska entit a příslušných polí. Dokumentace je prováděna pro databázi obsahující jednu hodnotu pro kombinaci potravina/nutrient. V této fázi projektu jsou data sbírána pro entity FOOD (potravina – entita pro popis potraviny), COMPONENT (komponenta– entita pro charakterizaci nutrientů), REFERENCE (entita pro dokumentaci citace ke každé hodnotě) a VALUE (hlavní entita). V entitě VALUE je hodnota dokumentována z hlediska popisu způsobu získání hodnoty, typu použité metody, typu akvizice zdroje pomocí speciálních tezaurů EuroFIR. Ke každé hodnotě je dokumentován zdroj dat. Potraviny jsou popsány s využitím tezauru LanguaLTM.