Centrum pro databázi složení potravin | Databáze složení potravin ČR, verze 6.16

Nacházíte se zde: Úvodní stránka » Dokumentace k databázi » Citace

Citace

Za zdroj dat pro databázi jsou považovány publikované a nepublikované výsledky vědeckého výzkumu, které obsahují data získaná při analýze potravin, databáze/tabulky složení potravin – tuzemské nebo zahraniční, údaje poskytnuté výrobci (např. na obalech potravin, letácích nebo webových stránkách). Některé hodnoty byly získány výpočtem v rámci systému podle interních algoritmů databáze. Zdroje dat jsou dostupné v Knihovně Antonína Švehly (od 1. 9. 2013 nový název pro Zemědělskou a potravinářskou knihovnu), která je součástí Ústavu zemědělské ekonomiky a informací).

Při zpracování dat v databázi je dodržován princip dohledatelnosti zdrojů dat, tj. u každé hodnoty vložené do databáze je uvedena citace zdroje dat, která je v databázi evidována pod jedinečným identifikačním kódem. Jsou použity následující typy kódů:

XXXXX – (kde X – číslice) odkaz na jeden zdroj dat (publikace, článek v časopise, zpráva). V databázi jsou
                používány dva tzv. specifické kódy typu XXXXX:
00000 – citace tzv. logické nuly, indikující nepravděpodobnost výskytu daného nutrietu ve zvolené potravině – 
                např. cholesterol v potravinách čistě rostlinného původu.
00012 – citace indikující skutečnost, že pro generování hodnoty byla zvolena metoda výpočtu podle interních 
                algoritmů databáze.
TYYYY – odkaz na použití hodnoty převzaté z jiné potraviny, YYYY je kód příslušné potraviny

Citaci zdroje dat hodnot publikovaných v tabulkové části záznamu potraviny lze zobrazit po kliknutí na kód citace. U některých citací byly vloženy odkazy na zdroje dat dostupné zdarma na internetu (např. národní databáze složení potravin, plné texty). U českých zdrojů dat byly navíc vytvořeny bibliografické záznamy v repozitáři (úložišti) EuroFIR, který je budován pro zajištění pohotového přístupu ke zdrojům dat o složení potravin. Prostřednictvím úložiště jsou české zdroje dat představeny uživatelům ze zahraničí. V současnosti je repozitář přístupný na Europe PubMed Central service (http://europepmc.org/). 

Seznam citací

Plné texty článků zveřejněné na webu databáze se svolením vydavatele / redakce  

ID Citace
00011
Mašková, E., Fiedlerová V., Holasová M., Rysová J.: Energy and Nutrient Value of Selected Delicatessen Salads. Czech J. Food Sci., 17, 176 - 181 (1999).
00048
Altangerel, B., Sengee, Z., Kramářová, D., Rop, O., Hrabě, J.: Stanovení vitaminů skupiny B a stravitelnosti sýrů metodou in vitro = Determination of B-group vitamins and in vitro digestibility of cheeses. Mlékařské listy, 121, Příloha Věda, výzkum V-VIII (2010).