Centrum pro databázi složení potravin | Databáze složení potravin ČR, verze 5.15

Rychlé vyhledávání

Další možnosti vyhledávání

podle abecedy | podle nutrientu | podle skupiny | pokročilé

Databáze složení potravin ČR verze 5.15

Databáze složení potravin České republiky  je spravována a aktualizována Ústavem zemědělské ekonomiky a informací v Praze v rámci Centra pro databázi složení potravin.

Budování Databáze podporuje Ministerstvo zemědělství. 

Tato aplikace představuje výstup z databáze složení potravin v režimu jedna hodnota pro kombinaci potravina/nutrient. Data byla zpracována a dokumentována v souladu s požadavky sítě excellence EuroFIR (European Food Information Resource).

Ve verzi 5.15 jsou zpřístupněna data pro 569 potravin. Informace o zpracování dat jsou uvedeny v sekci Dokumentace k databázi.

Databáze je chráněna dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Údaje o nutričním složení potravin mají informativní charakter a nejsou určeny pro komerční využití. Exportní soubory z databáze se neposkytují.

Doporučení pro rozšířenou verzi citace:
Centrum pro databázi složení potravin: Databáze složení potravin ČR, verze 5.15 [online]. Praha: Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 2015. Dostupné z: http://www.nutridatabaze.cz/


Doporučení pro zkrácenou verzi citace:
©NutriDatabaze.cz, verze 5.15.

 

Obdobně jako u zahraničních databází složení potravin správce dat nepřebírá odpovědnost za problémy vyplývající s využitím této aplikace či odkazů z externích stránek na tuto aplikaci. Správce rovněž nepřebírá odpovědnost za nepochopení či nesprávný výklad informací zveřejněných v aplikaci.