Centrum pro databázi složení potravin | Databáze složení potravin ČR, verze 6.16

Rychlé vyhledávání

Další možnosti vyhledávání

podle abecedy | podle nutrientu | podle skupiny | pokročilé

Databáze složení potravin ČR verze 6.16

Databáze složení potravin ČR je spravována a aktualizována Centrem pro databázi složení potravin ČR v rámci Ústavu zemědělské ekonomiky a informací v Praze. 

Budování Databáze podporuje Ministerstvo zemědělství. 

Tato aplikace představuje výstup z databáze složení potravin v režimu jedna hodnota pro kombinaci potravina/nutrient. Data byla zpracována a dokumentována v souladu s požadavky sítě excellence EuroFIR (European Food Information Resource).

Ve verzi 6.16 jsou zpřístupněna data pro 762 potravin. Informace o zpracování dat jsou uvedeny v sekci Dokumentace k databázi.

Databáze je chráněna dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Údaje o nutričním složení potravin mají informativní charakter a nejsou určeny pro komerční využití. Exportní soubory z databáze se neposkytují.

Doporučení pro rozšířenou verzi citace:

Centrum pro databázi složení potravin: Databáze složení potravin ČR, verze 6.16 [online]. Praha: Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 2016. Dostupné z: http://www.nutridatabaze.cz/

Doporučení pro zkrácenou verzi citace:

©NutriDatabaze.cz, verze 6.16.

Obdobně jako u zahraničních databází složení potravin správce dat nepřebírá odpovědnost za problémy vyplývající s využitím této aplikace či odkazů z externích stránek na tuto aplikaci. Správce rovněž nepřebírá odpovědnost za nepochopení či nesprávný výklad informací zveřejněných v aplikaci.