Centrum pro databázi složení potravin | Databáze složení potravin ČR, verze 5.15

Rychlé vyhledávání

Další možnosti vyhledávání

podle abecedy | podle nutrientu | podle skupiny | pokročilé

Databáze složení potravin ČR verze 5.15

Databáze složení potravin ČR je spravována a aktualizována Centrem pro databázi složení potravin ČR – společnou pracovní skupinou Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i.

Budování Databáze podporuje Ministerstvo zemědělství. 

Tato aplikace představuje výstup z databáze složení potravin v režimu jedna hodnota pro kombinaci potravina/nutrient. Data byla zpracována a dokumentována v souladu s požadavky sítě excellence EuroFIR (European Food Information Resource).

Ve verzi 5.15 jsou zpřístupněna data pro 569 potravin. Informace o zpracování dat jsou uvedeny v sekci Dokumentace k databázi.

Databáze je chráněna dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Údaje o nutričním složení potravin mají informativní charakter a nejsou určeny pro komerční využití.

Doporučení pro rozšířenou verzi citace:
Centrum pro databázi složení potravin (2015): On-line databáze složení potravin ČR, verze 5.15. Centrum pro databázi složení potravin. Ústav zemědělské ekonomiky a informací a Výzkumný ústav potravinářský Praha. Web: http://www.nutridatabaze.cz.

Doporučení pro zkrácenou verzi citace:
©On-line databáze složení potravin ČR, verze 5.15. http://www.nutridatabaze.cz

Obdobně jako u zahraničních databází složení potravin správce dat nepřebírá odpovědnost za problémy vyplývající s využitím této aplikace či odkazů z externích stránek na tuto aplikaci. Správce rovněž nepřebírá odpovědnost za nepochopení či nesprávný výklad informací zveřejněných v aplikaci.